ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 

    1.   Заявките и докладите за  участие ще се приемат до: 24.07.2020 г.

    2.   Приетите доклади ще се потвърдят до: 31.08.2020 г.

    3.   Окончателният вариант на докладите (.tex / .doc и .pdf формат) ще се приема до: 18.09.2020 г.    

    4.   Заявките за фирмено представяне до: 18.09.2020 г.

 

Заявките за участие ще се приемат на сайта на  конференцията: http://fmi.shu.bg/mattex/request.php, а докладите на e-mail: mattex@shu.bg

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.   За участници с доклади: 70 лв.

2.   За докторанти с доклади: 30 лв.

3.   За студенти с доклади: безплатно

4.   За гости: 30 лв.

5.   Такса за фирмено участие: 100 лв.

      На фирмите се предоставя изложбена площ до 3 м2 в ШУ, право на презентация на доклади и постери, включване на рекламни материали в сборника с докладите.

 

Таксите за участие трябва да бъдат платени до 18.09.2020 г. по банков път на сметка:

РАЙФАЙЗЕН БАНК:

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG57RZBB91553120050509

Шуменски университет

Такса правоучастие за научна конференция МАТТЕХ 2020.

 

Сканирано копие от банковото бордеро, заедно с необходимите данни за издаване на фактура (организация, адрес, Булстат, МОЛ) да се изпратят на e-mail: matteх@shu.bg до 22.09.2020 г.

Регистрация на участниците в конференцията:

 

В Информационен център                       - 22.10.2020 г.

 (до Ректората)                                     от 8.00 до 13.00 ч.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Приемат се само изследователски доклади (до два доклада на автор или съавтор).

Докладите ще бъдат приети след рецензиране. Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник Научни трудове. Избрани доклади ще бъдат предложени за публикуване в годишниците на ФТН и ФМИ. Сборникът с доклади ще бъде издаден до деня на конференцията.