Научната конференция "МАТТЕХ 2020", организирана от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки, ще се проведе от 22 до 24 октомври 2020 година в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". МАТТЕХ се провежда на всеки две години с участието на представители на академичните среди от България и чужбина, преподаватели от средните училища и бизнес-организации.

      Програмата включва различни тематични направления от областта на математическите, компютърните, техническите и стопанските науки. Конференцията е добра възможност за обмен на научни идеи и практически опит, създаване на нови контакти и бъдещи съвместни проекти. 

от Организационния комитет

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА МАТТЕХ 2020

 

      Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до 30.11.2020 г. и Заповед № РД-10-622/01.10.2020 г. на Ректора на Шуменския университет, Научната конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 ще се проведе онлайн в платформата Google Meet на 22.10.2020 г. Линковете към видео-срещите по секции ще бъдат обявени в програмата на конференцията.