ЗАЯВКА

за участие в научна конференция МАТТЕХ 2020

22 - 24 ОКТОМВРИ 2020 г.

Име, презиме, фамилия: *
Научна степен и академична длъжност:
Месторабота (служебен адрес и телефон):
Ще участвам в конференцията като:
Научно направление:
Заглавие на доклада (на български и английски език):
Анотация (на български и английски език):


(за всеки доклад се представя отделна заявка)

    

Полетата с "*" са задължителни.