СЕКЦИИ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

1.        Математика и природни науки

2.     Компютърна информатика и компютърни информационни технологии

3.     Комуникационна и компютърна техника и технологии

4.     Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност

5.     Геодезия, картография и кадастър

6.     Общо инженерство, технически системи и логистика

7.     Обучението по математика и информатика

8.     Икономика и управление

9.     Студентска секция (по посочените научни направления 1 8)

 

Приемат се предложения за специализирани сесии към секциите в срок до 01.06.2020 г.

Предложенията трябва да съдържат заглавие на сесията, участници и организатор.

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ български, английски и руски.