Лектори по покана:

 

Проф. д-р Боян Златанов

Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Тема на доклада: On some applications of coupled fixed (or best proximity) points           

 

Проф. д-р Иво Великов

Член на Държавна комисия по сигурността на информацията, експерт и изследовател в областта на сигурността

 

Тема на доклада: Комуникационна сигурност  (COMSEC)