Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\user\Desktop\NID_FMI\NID_2019-20\MATTEX2020\mattex\uk_flag.gifEnglish        Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\user\Desktop\NID_FMI\NID_2019-20\MATTEX2020\mattex\logo-shu.png

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2020" - 22 - 24 ОКТОМВРИ 2020 г.

В случай на усложнена епидемична обстановка в страната, непозволяваща присъственото провеждане на конференцията, същата ще бъде проведена онлайн,

за което участниците ще бъдат уведомени своевременно.