ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  

проф. д.н. Борислав Стоянов

тел.: (054) 830 495 / 229

e-mail: borislav.stoyanov@shu.bg

 

доц. д-р Цветослав Цанков

тел.: (054) 830 495 / 391; 0899377696

e-mail: c.cankov@shu.bg

 

 

Даниел Йорданов тел.: (054) 830 495 / 372

e-mail: mattex@shu.bg

 

Мариела Великова тел.: (054) 830 495 / 359

e-mail: mattex@shu.bg 

 

            АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

 

9712  Шумен,  ул. Университетска 115

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

за научна конференция МАТТЕХ 2020