За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИКОНОМИКА

Катедра „Икономика и математическо моделиране“ Ви предоставя ШАНС за участие в надпревара и реална възможност за прием в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Какво е необходимо?
Напишете есе на тема: „Моята идея за икономически просперитет“, в коeто можете да изложите Вашите виждания за проблеми, промени, приоритети, проекти, дейности и закони на страната, града, конкретна фирма /организация/ или вижданията Ви за Вашата професионална реализация!
Ограничения в обема на работата - няма!

Есетата изпращайте на e-mail: ese_fmi@shu.bg                         
Посочете Вашите три имена, град, училище, телефон и имейл за връзка!
Срок: 13.03.2017 г.
Очакваме Ви!
УСПЕХ!

Класиране и награди:
Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец април във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по награждаването. Наградите са както следва:

Първо място – Купа на Декана и външен хард диск
Второ място – външна батерия
Трето  място – USB флаш памет
Поощрителни награди

Всички участници в състезанието получават сертификат за прием в спeциалностите на Факултета по математика и информатика,  по избор:

Икономика
Бизнес информатика
Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg