За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Изискване:
Участниците да са ученици в последен клас на обучение.

Участие:
Изработване на ученически web сайт, презентация или софтуерно приложение.

Изисквания към разработките:
Функционална и логическа завършеност (пълнота):
Ясно дефинирана цел. Завършеност и достоверност на информацията.
Удобство при използване
Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура.
Графичен интерфейс
Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс. Подходящо подбрани цветови комбинации. Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията.

Разработки се изпращат на E-MAIL: kupa_fmi@shu.bg  до 13.03.2017 г.
Посочете трите си имена, училище, населеното място и телефон.

Класиране и награди:
Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец април във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по награждаването. Наградите са както следва:

Първо място – Купа на Декана  и  външен хард диск
Второ място – външна батерия
Трето  място – USB флаш памет
Поощрителни награди

Всички участници в състезанието получават сертификат за прием в специалностите на Факултета по математика и информатика, по избор:

Бизнес информатика
Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Математика и информатика

Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg