За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Ръководството на Факултета по математика и информатика
на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
има удоволствието да обяви


КЛАСИРАНЕ
на участниците в студентското състезание за купата на Декана на ФМИ
по Математика

 

Първо място: Донка Иванова Аргирова, III курс, сп. Педагогика на обучението по математика и информатика

Второ място: Севинч Айдин Мустан, III курс, сп. Педагогика на обучението по математика и информатика

Трето място: Радостина Веселинова Попова, IV курс, сп. Педагогика на обучението по математика и информатика


 

Награди:

Първо място: Купа на Декана и външен хард диск
Второ място: външна батерия
Трето място: USB флаш паметВръчването на наградите ще бъде на 14.05.2019г.