***---ВОН-ШУ--*** 
към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
ГАЛЕРИЯ
Екскурзии 2019 година

3 март 2019

23 март 2019

Екскурзии 2018 година

3 март 2018

12 май 2018

24 май 2018 Москва

25 юни 2018

18 юли 2018

1125г. от Първия църковно-народен събор

19 октомври 2018


1 ноември 2018

Екскурзии 2017 година

3 март 2017

Концерт на Любе

15-16 юли 2017

9 декември 2017

Екскурзии 2016 година

18 юни 2016

5 юли 2016

3-5 септември 2016

22 септември 2016

Екскурзии 2014 година

3 март 2014

24 април 2014

Кападокия 2014

1 ноември 2014

Екскурзии 2013 година

17 януари 2013

3 март 2013

3 април 2013

3 юни 2013

5 юли 2013

септември 2013

1 ноември 2013

25 ноември 2013

12 декември 2013

Екскурзии 2012 година

10 февруари 2012

3 март 2012

28 април 2012

септември 2012

1 ноември 2012

1 ноември 2012

7 декенври 2012

Екскурзии 2011 година

3 март 2011

6 - 9 април 2011

юли 2011

септември 2011

1 ноември 2011

муз.зареждане 2011

Екскурзии 2010 година

1 май 2010

26 юни 2010

18 септември 2010

6 ноември 2010

10 декември 2010

15 декември 2010

Екскурзии 2009 година

22 март 2009

1 май 2009

24 май 2009

27 юни 2009

22 септември 2009

22 декември 2009
Колективен трудов договор

НСБ "ВОН" - КНСБ


За контакти:
адрес: гр.Шумен ул. Университетска 115