***---ВОН-ШУ--*** 
към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


Вътрешни НОВИНИ


В чест на 3 март


Колективен трудов договор

НСБ "ВОН" - КНСБ


За контакти:
адрес: гр.Шумен ул. Университетска 115