За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти


Научна дейност
Mattex 2014 Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Връзка стар сайт
Стар сайт на ФМИФМИ: ЕДИН ФАКУЛТЕТ - МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!