За ФМИ
Деканско ръководство Правилник История


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти


Научна дейност
Mattex 2014 Семинари Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Стипендии Ресурсна система КСК - Примерни тестове Разпределение по групи на първокурсниците за учебната 2014/2015 г Дати за държавни изпити Допълнителни дати за изпити


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


Връзка стар сайт
Стар сайт на ФМИ