За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци


Научна дейност
Mattex 2014 Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Развитие на академичния състав
Заемане на академични длъжности Придобиване на научни степениФМИ: ЕДИН ФАКУЛТЕТ - МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ!