За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


 

Методика на обучението по математика  и информатика Учебен план Квалификационна характеристика
Информатика Учебен план Квалификационна характеристика
Изчислителна математика Учебен план Квалификационна характеристика
Алгебра и теория на числата Учебен план Квалификационна характеристика
Геометрия и топология Учебен план Квалификационна характеристика
Математически анализ Учебен план Квалификационна характеристика
Диференциални уравнения Учебен план Квалификационна характеристика