За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"Отчет за учебната 2019 / 2020 год.

Отчет за учебната 2018 / 2019 год.

Отчет за учебната 2017 / 2018 год.

Отчет за учебната 2016 / 2017 год.

Отчет за учебната 2015 / 2016 год.

Отчет за учебната 2013 / 2014 год.

Отчет за учебната 2014 / 2015 год.

Отчет за учебната 2010 / 2011 год.

Отчет за учебната 2009 / 2010 год.

Отчет за учебната 2012 / 2013 год.