За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математикаОтчет за учебната 2016 / 2017 год.

Отчет за учебната 2015 / 2016 год.

Отчет за учебната 2014 / 2015 год.

Отчет за учебната 2013 / 2014 год.

Отчет за учебната 2012 / 2013 год.

Отчет за учебната 2010 / 2011 год.

Отчет за учебната 2009 / 2010 год.