За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


За учебната 2022/2023 г. Факултетът по математика и информатика Ви предлага прием в следните специалности:

Възможности за кандидатстване:

  • след успешно положен кандидатстудентски изпит (тест) в ШУ "Епископ Константин Преславски";
  • с оценка от държавен зрелостен изпит, проведен в периода 2008 - 2022 г.;
  • с оценка от състезания или олимпиади, организирани от ФМИ, от МОН или от утвърдени научни или професионални органицазии.