За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Увод в специалността - Станков, Николов, Първулов

Въведение в компютърната информатика - Станев, Цонев, Ненков

Основи на програмирането с използване на С++ - Стойков, Иванов - част 1част 2част3част 4

Практическо ръководство по програмирането с използване на С++ - Стойков, Иванов - част 1част 2

Математически анализ - Станков

Икономика - Йорданов

Компютърни системи и мрежи - Станев, Смит, Иванов

Компютърни архитектури - Станев

Софтуерни технологии и производство (ръководство за упражнения) - Вичев, Ненков

Методи за транслация - Панайотов

Приложна математика - Георгиев

Дискретна математика - Д.Лазаров

Забележителни повърхнини от II-ра степен - Р.Енчева

Статии на преподаватели от ФМИ в сборници от научни трудове

Материали за учители по информатика (1-4 клас)(5-8 клас)

Архив дипломни работи

Програмиране на PHP - Панайотов - HTMLPHP-лекцииPHP - упр.1 PHP - упр.2

Въведение в Mathematica - гл.ас. д-р Енчева

Възможностите на MATLAB, в помощ на подготовката .... - гл.ас.д-р Павлина Йорданова

Числени методи - доц. д-р Вежди Хасанов

Материали по Изкуствен интелект: част 1, част 2 - доц.д-р Найден Ненков

ЕФЛП - лекции: част 1, част 2, част 3конспект - доц.д-р Найден Ненков

Администриране на мрежи - гл.ас. д-р Ал.Милев