За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Линк към страницата на научната конференция с международно участие МАТТЕХ 2018

    MATTEX е научна конференция с международно участие, която се организира съвместно от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки на Шуменски университет "Еп. Константин Преславски". Конференцията се провежда от 2010г., регулярно на всеки две години, в гр. Шумен. В конференцията вземат участие учени, преподаватели, учители, студенти и докторанти. Работата на конференцията се организира в десет секции: Математика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност, Геоматика (Геодезия, Фотограметрия и Картография), Общо инженерство и технически системи, Дидактични технологии в обучението, Компютърни информационни технологии в обучението, Икономика и управление, Студентска секция. Докладите на конференцията се публикуват в сборник след предварително приемане и рецензиране.

Сборници с доклади: Мattex 2018Мattex 2016, Mattex 2014