За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Линк към страницата на научната конференция с международно участие МАТТЕХ 2018

    MATTEX е научна конференция с международно участие, която се организира съвместно от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки на Шуменски университет "Еп. Константин Преславски". Конференцията се провежда от 2010г., регулярно на всеки две години, в гр. Шумен. В конференцията вземат участие учени, преподаватели, учители, студенти и докторанти. Работата на конференцията се организира в десет секции: Математика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност, Геоматика (Геодезия, Фотограметрия и Картография), Общо инженерство и технически системи, Дидактични технологии в обучението, Компютърни информационни технологии в обучението, Икономика и управление, Студентска секция. Докладите на конференцията се публикуват в сборник след предварително приемане и рецензиране.

Сборници с доклади: Мattex 2018Мattex 2016, Mattex 2014