За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


48ма Пролетна конфренция на СМБ, 01-05.04.2019 в гр.Русе

IECMSA-2018
7th International Eurasian Conference on
Mathematical Sciences and Applications
August 28-31, 2018- Kiev, UKRAINE

www.iecmsa.org

Единадесета Национална конференция с международно участие
ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ

II Международного научно-практического семинара «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 25-26 октября, 2017

Юбилейна научна конференция "100 години от рождението на проф. Тагамлицки" 15-17 септември 2017, София (ФМИ)

Годишна университетска научна конференция 2017 на Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново

V Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2017” - покана

Международная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Шестата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2017”.

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики: традиции и инновации»

13.CONFERENCE VARNA 2017