За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити


Докторанти
Информатика


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии МатематикаРаботна програма за учебната 2016-2017

Работна програма за учебната 2015-2016

Работна програма за учебната 2014-2015

Работна програма за учебната 2013-2014

Работна програма за учебната 2012-2013

Работна програма за учебната 2010-2011