За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Турнирът за купата на Декана на ФМИ се провежда всяка година. Началото му е поставено през 2014 г. по предложение на факултетското ръководство на ФМИ. Турнирът е разделен на три направления: математика, информационни технологии и икономика. Целта на турнира е да се привлече вниманието на студентите към извън аудиторни занимания, свързани с техните интереси в направленията, по които те се обучават във ФМИ. 

Турнир за купата на Декана на ФМИ по математика: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по информационни технологии: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по икономика: 

           Регламент

           Класиране

Наградите са както следва: 

Първо място – Купа на Декана и външен хард диск

Второ място – външна батерия

Трето място – флаш-карта

Поощрителни награди

Всички участници в турнира получават сертификат за участие.