За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Анкети проведени през учебната 2017/2018 година:

Анкетни карти за мнението на работодатели за ПН Икономика - част 1, част 2

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2016/2017 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Завършващи студенти

Анкети проведени през учебната 2015/2016 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2013/2014 година със студенти от:

Всички 1 курсове

1 курс Стопанска математика

1 курс Математика и информатика

1 курс Компютърна информатика

1 курс Компютърни информационни технологии

1 курс Икономика

Анкети проведени през учебната 2010/2011 година със студенти от:

1 курс КИТ, редовно обучение

1 курс М, редовно обучение

1 курс КИ, редовно обучение

1 курс ИкИнф, редовно обучение