За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Анкети проведени през учебната 2017/2018 година:

Анкетни карти за мнението на работодатели за ПН Икономика - част 1, част 2

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2016/2017 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Завършващи студенти

Анкети проведени през учебната 2015/2016 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2013/2014 година със студенти от:

Всички 1 курсове

1 курс Стопанска математика

1 курс Математика и информатика

1 курс Компютърна информатика

1 курс Компютърни информационни технологии

1 курс Икономика

Анкети проведени през учебната 2010/2011 година със студенти от:

1 курс КИТ, редовно обучение

1 курс М, редовно обучение

1 курс КИ, редовно обучение

1 курс ИкИнф, редовно обучение