За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Допълнителни дати за изпити при преподаватели от ФМИ за I семестър на 2019-20 учебна година Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... КСК - Примерни тестове Специалност Икономика Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Допълнителни дати за изпити при преподаватели от ФМИ за I семестър на 2019-20 учебна година

Забележка: На изпитите могат да се явяват студенти от ШУ с отложени или условни изпити, след предварителна уговорка с преподавателя, при когото са слушали лекции.

Преподавател

Дата

проф.  д.н.  Иво Михайлов

21.11.2019 г. от 10 часа, зала К3-517

проф. д.н. Наталия Павлова

26.11.2019 г. от 10 часа, зала К3-316

доц. д-р Радка Русева

23.11.2019 г. от 10 часа, зала - допълнително

доц. д-р Радостина Енчева

05.11.2019 г. от 10 часа, зала К3-315

доц. д-р Лиляна Каракашева

03.12.2019 г. от 10 часа, зала К3-317

доц. д-р Красимир Харизанов

19.11.2019 г. от 10 часа, зала К3-316

гл. ас. д-р Иван Иванов

23.11.2019 г. от 10 часа, зала - допълнително

Всички преподаватели от Катедра Математически. анализ

5.11.2019 от  9.00  часа

3.12.2019 от  9.00 часа

Доц. д-р В. Хасанов

16.11

Доц. д-р Г. Неджибов

27 11 от  11.00 часа

Гл. ас. д-р Д. Загорчева

19.11  от   10.00 часа

Доц. д-р К.Тодорова

5.11  от  9.00 часа

Доц. д-р П. Йорданова

26.11

Доц. д-р Р. Златева

5.11  от  10.00 часа

Доц. д-р С.Тонев

19.11 от   11.00 часа

Доц. д-р С.Стоянова

12.11  от  12.00 часа

Доц. д-р С. Крайчев

21.11  от   10.00 часа

Доц. д-р Т. Димитрова

7.11  от    14.00 часа

Всички преподаватели от Катедра Компютърна информатика

12.11.2019  от 9.00 часа

Всички преподаватели от Катедра Компютърни системи и технологии

19.11.2019 от 9.00