За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО МАТЕМАТИКА

Участие:  Състезанието ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Решаване на 15 тестови задачи в периода от 01.12.2016 г. до 20.02.2017 г. 
Тестовете се решават онлайн след предварителна регистрация на адрес http://cdo.shu.bg  с действителни имена и e-mail адрес.
Времето за решаване на един тест е 4 часа.
Всеки кандидат има право само на една регистрация и на 5 опита за посочения период. За окончателен се счита най-високият постигнат резултат. Работете с браузер Mozilla.
След решаване на теста изпратете на e-mail адрес fmi@shu.bg трите си имена,  телефон за връзка, адреса на училището, в което се обучавате и потребителското име, с което сте се регистрирали.

Втори етап:
До втори етап на състезанието се допускат участници, решили вярно поне 12 задачи. Допуснатите участници  ще бъдат уведомени и лично.
Вторият етап ще се проведе през месец март 2017 г. Регламентът за провеждането му ще бъде обявен на сайта на ФМИ в началото на март 2017 г.

СЛЕДВАЙТЕ
Инструкция за регистрация и стартиране на теста

Класиране и награди:
Най-добрите  участници  ще  бъдат поканени през месец април във Факултета по математика и информатика. Тогава  ще се проведе и церемонията по награждаването. Наградите са както следва:

Първо място – Купа на Декана  и  външен хард диск
Второ място – външна батерия
Трето  място – USB флаш памет
Поощрителни награди

Всички участници  в първия етап, решили вярно поне осем от тестовите задачи, получават сертификат за прием в специалностите на Факултета по математика и информатика,  по избор:

Икономика
Бизнес информатика
Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Математика и информатика

Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg