За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО МАТЕМАТИКА

Участие:  Състезанието ще се проведе на два етапа.

Първи етап: Решаване на 15 тестови задачи в периода от 05.02.2019 г. до 31.03.2019 г. 
Тестовете се решават онлайн след предварителна регистрация на адрес http://cdo.shu.bg  с действителни имена и e-mail адрес.
Времето за решаване на един тест е 4 часа.
Всеки кандидат има право само на една регистрация и на 5 опита за посочения период. За окончателен се счита най-високият постигнат резултат. Работете с браузер Mozilla.
След решаване на теста изпратете на e-mail адрес fmi@shu.bg трите си имена,  телефон за връзка, адреса на училището, в което се обучавате и потребителското име, с което сте се регистрирали.

Втори етап:
До втори етап на състезанието се допускат участници, решили вярно поне 12 задачи. Допуснатите участници  ще бъдат уведомени и лично.
Вторият етап ще се проведе през месец април 2019 г. Регламентът за провеждането му ще бъде обявен на сайта на ФМИ в началото на април 2019 г.

СЛЕДВАЙТЕ
Инструкция за регистрация и стартиране на теста

Класиране и награди:
Най-добрите  участници  ще  бъдат поканени през месец май във Факултета по математика и информатика. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Записалите се за студенти във ФМИ ще участват в разпределението на три еднократни стипендии в размер на 250лв. за всяка специалност на факултета.

Всички участници  в първия етап, решили вярно поне осем от тестовите задачи, получават сертификат за прием в специалностите на Факултета по математика и информатика,  по избор:

Бизнес информатика
Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Информационни технологии, информатика и математика
Икономика и математика
Бизнес математика
Икономика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg