За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова

Корпус: 3
Стая 315
E-mail:
c.dinkova@shu.bg
Телефон:
0898637348
Skype:
cvetelina_d@abv.bg
Приемно време:

1 сед. Вторник и Четвъртък 12.00-13.00, 2 сед. Вторник 12.00-13.00 и Петък 13.00-14.00 (през семестъра)

Дисциплина
Сесия
Дата и час

ЛААГ, BM2 част, УКГ, Геометрия
Редовна
10.01.24 г. от 11-12 ч

Аналитична геометрия, Дескриптивна геометрия, ЛААГ 2 част
Редовна
18.01.24 г. от 11-12 ч

Геометрия (на кривите и повърхнините)
Редовна
18.01.24 г. от 11-12 ч