За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити


Докторанти
Информатика


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

Корпус: 3
Стая 408
E-mail:
gyurhan@shu-bg.net
Телефон:
054 830 495 / вътр.143
Приемно време:

I-ва седмица Вторник и Четвъртък от 15:30-16:30;II-ва седмица Вторник и Петък от 15:30-16:30