За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити


Докторанти
Информатика


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков

Корпус: 3
Стая 211/207
E-mail:
naydenv@mail.bg
Телефон:
054 830 495 / вътр. 165, 141 и 830-951
Skype:
naydennv
Приемно време:

Консултации със студенти: поненеделник от 12:15 до 14:15