За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов

Корпус: 3
Стая 208
E-mail:
dsarmov@mail.bg
Телефон:
830495/вътр. 141
Skype:
dsarmov
Приемно време:

4.01.2021 от 10-12 часа, 7.01.2021 от 10-12 часа, 13.01.2021 от 10-12 часа, 21.01.2021 от 13-15 часа, 28.01.2021 от 13-15 часа https://meet.google.com/uwz-jamu-kdq

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Компютърна графика 4КИ
Редовна
9.01.2024 от 10-12 часа

Обработка на цифрови изображения 1 КДМ
Редовна
9.01.2024 от 10-12 часа

ММАСИ 4КИ
Редовна
9.01.2024 от 10-12 часа

КСТ 1БМ
Редовна
15.01.2024 от 10-12 часа

Въведение в индорматиката и технологиите 1КДМ
Редовна
15.01.2024 от 10-12 часа

Облачни технологии 4ИТИ
Редовна
22.01.2024 от 10-12 часа

Операционни системи 2ТКС
Редовна
22.01.2024 от 10-12 часа

Операционни системи 3КИС
Редовна
22.01.2024 от 10-12 часа

Операционни системи 3КИС и 3КТАП
Поправителна
29.01.2021 и деня преди изпита от 10-12 часа