За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Гл. ас. д-р Айнур Абдулова Али

Корпус: 3
Стая 204
E-mail:
a.ali@shu.bg
Телефон:
830495/вътр. 213
Приемно време:

I-ва седмица: Вторникк от 8ч. до 10ч.; II-ра седмица: Понеделник от 10ч. до 12ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

МА-II част - КИТ-2к.,
Редовна
08.01.2024 г. от 13- 14

МА-III част - ИТИМ-2к.; МА-I част - ПОИМ-1к., Анализ-БМ-2к.;МА-II частГеодезия-2к.
Редовна
09.01.2024 г. от 14 - 15

ЕТММЛК - КДМ-1к..
Редовна
23.01.2024 г. от 14 - 15

МА-II част - КИТ-2к.,МА-III част - ИТИМ-2к.; МА-I част - ПОИМ-1к., Анализ-БМ-2к.,ЕТММЛК - КДМ-1к.. МА-II част-Геодезиа-2к.
Поправителна
25.01.2024 г. от 10 - 12