За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Бакалавърска степен

Икономика

Бизнес математика , Стопанска математика

Бизнес информатика

Икономическа информатика

Компютърна информатика: 

  1. завършили семестриално преди 2018/2019
  2. завършили семестриално през 2018/2019 и следващи

Компютърни информационни технологии: 

  1. завършили семестриално преди 2018/2019
  2. завършили семестриално през 2018/2019 и следващи

Педагогика на обучението по математика и информатика

Магистърска степен

Софтуерно инженерство

Мултимедийни технологии

Софтуерни технологии

Стопанска математика

Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

Педагогика на обучението по математика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Маркетинг

Управление на проекти и програмиЕвропейски фондове и програми )

Икономика и управление на бизнеса

Корпоративни финанси и счетоводство