За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Бакалавърска степен

Икономика

Бизнес математика , Стопанска математика

Бизнес информатика

Икономическа информатика

Компютърна информатика: 

  1. завършили семестриално преди 2018/2019
  2. завършили семестриално през 2018/2019 и следващи

Компютърни информационни технологии: 

  1. завършили семестриално преди 2018/2019
  2. завършили семестриално през 2018/2019 и следващи

Педагогика на обучението по математика и информатика

Магистърска степен

Софтуерно инженерство

Мултимедийни технологии

Софтуерни технологии

Стопанска математика

  1. завършили по учебен план 19321901
  2. завършили по учебен план 19321900 или 19321902

Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии

Педагогика на обучението по математика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Маркетинг

Управление на проекти и програмиЕвропейски фондове и програми )

Икономика и управление на бизнеса

Корпоративни финанси и счетоводство