За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Икономика Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Ръководството на Факултета по математика и информатика кани всички студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски” за участие в турнира за Купата на ДЕКАНА по математика

Турнирът ще се проведе на три етапа. Всеки етап се състои в решаване на три задачи. Задачите ще бъдат обявявани на сайта на ФМИ на ШУ http://fmi.shu.bg със срокове за решаване, както следва

Етап Начало  Край
Първи  01.12.2018 г.  31.12.2018 г.
Втори  01.02.2019 г. 28.02.2019 г.
Трети  01.03.2019 г. 31.03.2019 г. 

Решенията (възможно и сканирани или снимани) да се изпращат на адрес cup-math@shu.bg. Участието в турнира може да бъде индивидуално или отборно (до трима студенти). При изпращане на решенията всеки участник да представи следната информация: трите имена, курс, специалност и факултетен номер. Не се допуска участие на един студент два или повече пъти в един етап. При нарушение на последното правило всички отбори с участие на дублиращия участник ще бъдат дисквалифицирани. Класирането е по брой точки и времето на изпращане на решенията. Резултатите от турнира ще бъдат обявени на 24.04.2019 г. Награждаването на най-добре представилите се участници ще се състои през м. май 2019 г. Наградите са както следва: 

Първо място – Купа на Декана и външен хард диск

Второ място – външна батерия

Трето място – флаш-карта

Поощрителни награди