За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици Разписи за ОКС Магистър Конспекти Заповед за групи и потоци Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) КСК - Примерни тестове Специалност Икономика


Състезание за ученици
Информационни Технологии Математика


Състезание за студенти
Турнир за Купата на Декана по математика Турнир за Купата на Декана по информационни технологии Турнир за Купата на Декана по икономика


Ръководството на Факултета по математика и информатика кани всички студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски” за участие в турнира за Купата на ДЕКАНА по математика

Турнирът ще се проведе на три етапа. Всеки етап се състои в решаване на три задачи. Задачите ще бъдат обявявани на сайта на ФМИ на ШУ http://fmi.shu.bg със срокове за решаване, както следва

Етап Начало  Край
Първи  01.12.2018 г.  31.12.2018 г.
Втори  01.02.2019 г. 28.02.2019 г.
Трети  01.03.2019 г. 31.03.2019 г. 

Решенията (възможно и сканирани или снимани) да се изпращат на адрес cup-math@shu.bg. Участието в турнира може да бъде индивидуално или отборно (до трима студенти). При изпращане на решенията всеки участник да представи следната информация: трите имена, курс, специалност и факултетен номер. Не се допуска участие на един студент два или повече пъти в един етап. При нарушение на последното правило всички отбори с участие на дублиращия участник ще бъдат дисквалифицирани. Класирането е по брой точки и времето на изпращане на решенията. Резултатите от турнира ще бъдат обявени на 24.04.2019 г. Награждаването на най-добре представилите се участници ще се състои през м. май 2019 г. Наградите са както следва: 

Първо място – Купа на Декана и външен хард диск

Второ място – външна батерия

Трето място – флаш-карта

Поощрителни награди