За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Годишник на Шуменски университет, Факултет по математика и информатика, Том XVII С, 2016 г.  

Автори, заглавие стр.
3
STRUCTURE AND INVARIANTS OF FINITE P-GROUPS WITH A MINIMAL COMMUTATOR SUBGROUPS, NELI T. KERANOVA, NAKO A. NACHEV 19
RIEMANNIAN SPACES OF COMPOSITIONS OF THREE BASIC MANIFOLDS, MUSA AJETI, IVAN BADEV 43
STRUCTURE AND ISOMORPHISM OF SOME CLASSES FINITE DIMENSIONAL COMMUTATIVE SEMI-SIMPLE ALGEBRAS, YORDAN Y. EPITROPOV, TODOR ZH. MOLLOV, NAKO A. NACHEV 54
ON FIXED POINTS FOR REICH MAPS IN B-METRIC SPACES, ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV 77
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СТЕГАНОГРАФИЯТА КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ, СТАНИМИР С. СТАНЕВ, БОРИСЛАВ П. СТОЯНОВ 89
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБЪЕМА ТЕЛА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, ТАТЬЯНА А. СНИГУР 112
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМЕН РИСК, СВИЛЕН Г. ТОНЕВ 128
ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ – ЕДНА УТВЪРЖДАВАЩА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ, 
СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА
140
ОСОБЕНОСТИ В НАЧИНА НА ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ С КВАЛИФИЦИРАН  ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА 151
ЕДИН ПОДХОД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ, ЛИЛЯНА М. КАРАКАШЕВА                                        167